Loading...

Dr Tomasz Prusiński

magister i doktor psychologii, magister stosowanych nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną i par w nurcie ericksonowskim z poszanowaniem aktualnych standardów dotyczących psychoterapii i superwizji, w swojej pracy próbuje różnych rozwiązań, jeśli te okazują się skuteczne, pracuje na oddziale psychiatrycznym i w poradniach specjalistycznych, prowadzi praktykę prywatną, rekomendowany jako psychoterapeuta przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej, członek Komisji Etyki Badań Naukowych, kierownik Pracowni Testów Psychologicznych APS,adiunkt, wykładowca akademicki, dydaktyk i badacz naukowy, pracował na uniwersytetach i uczelniach wyższych w Krakowie i Warszawie, pracuje w Zakładzie Psychologii Osobowości IP APS i Zakładzie Psychologii Medycznej WSR, autor kilkunastu artykułów naukowych poświęconych tematyce kryzysu psychicznego, zdrowia psychicznego i dobrostanu, psychoterapii i niespecyficznym czynnikom wzmacniającym proces zdrowienia, twórca wartościowych narzędzi diagnozy psychologicznej i adaptator zagranicznych skal diagnostycznych prowadzi badania naukowe poświęcone zdrowiu psychicznemu, sojuszowi obecnemu w wielu formach profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz sprawiedliwości proceduralnej i dystrybutywnej,czynny uczestnik polskich i międzynarodowych konferencji i kongresów naukowych,posiada certyfikat Skutecznego Negocjatora Schenk Institute, z powodzeniem ukończył kurs Insights Discovery – rozwijanie kompetencji menedżerskich,prywatnie mąż, ojciec Mai i Adasia, wolny czas spędza z rodziną i przyjaciółmi, na motocyklu oraz na macie: ćwiczy Pilates, pasjonat pszczół, sportu, zdrowego odżywiania i motocykli,

Czym jest dla mnie MSŻ?

Medycyna Stylu Życia to holistyczne (może lepiej: całościowe/kompleksowe) rozwiązanie, które pozwala utrzymać ludzkie życie na optymalnym poziomie, zmienić zachowania niesłużące zdrowiu i wspierać leczenie zapobiegając dalszemu rozwojowi chorób zależnych od stylu życia. To realne rozwiązanie dla każdego, tak szanującego swoje zdrowie, jak i świadomie szukającego zdrowia.

Top