Loading...

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PERŁA PRO:

WYOBRAŹ SOBIE TABLETKĘ, KTÓRA JEST NAJDOSKONALSZYM I NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANYM LEKARSTWEM NA ŚWIECIE..

Właśnie tą jedną tabletką możesz:

 • zwiększyć szanse na dłuższe i zdrowsze życie, redukując śmiertelność ze wszystkich przyczyn o 30%,
 • pomóc chronić przed chorobą sercowo-naczyniową, chorobą wieńcową, udarem, nadciśnieniem tętniczym,
 • pomóc zapobiegać cukrzycy typu 2 oraz zespołowi metabolicznemu,
 • pomóc chronić przed niektórymi rodzajami nowotworów,
 • wzmocnić kości i mięśnie, co pozwala zapobiegać skrytej utracie gęstości mineralnej kości (osteoporoza) oraz mięśni (sarkopenia) z powodu starzenia się,
 • zmniejszyć ryzyko upadku, złamań w obrębie bioder, zapalenia stawów,
 • poprawić funkcje intelektualne, zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji oraz poprawić zdolność do wykonywania codziennych czynności u osób starszych (samodzielność),
 • łagodzić dolegliwości związane z depresją i stanami lękowymi oraz poprawić nastrój,
 • zapobiegać nadwadze i otyłości,
 • poprawić sprawność sercowo-płucną oraz mięśniową,
 • zwiększyć odporność organizmu,
 • poprawić jakość snu…

CZY WIESZ JAKA TO TABLETKA?

Tak, to bezpieczna i zaplanowana aktywność fizyczna!
Badania medyczne jasno wykazały, że regularne ćwiczenie to nic innego, jak cudowna kuracja, która zapobiega wielu chorobom.

Perła PROfilaktyka

Naszą misją jest profilaktyka zdrowotna, która zapobiega chorobom, daje szanse ich wczesnego wykrywania oraz proponuje gotowe rozwiązania w razie choroby, które wspomagają i łagodzą jej przebieg.

PROfilaktyka wczesna, to utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, dlatego każdego dnia będziemy edukować w zakresie zmiany zachowań zdrowotnych naszych pacjentów.

PROfilaktyka pierwotna, ukierunkowana jest na osoby zdrowe (przeciwdziałanie powstawaniu choroby), w myśl „ lepiej zapobiegać niż leczyć ”.

PROfilaktyka wtórna, to możliwe wczesne wykrycie choroby i jej skuteczne leczenie (zapobieganie rozwinięciu się przewlekłej i postępującej choroby u osób, u których występują jej
wczesne objawy. Dzięki współpracy specjalistów w komplementarny i bezpieczny sposób będziemy przeprowadzać naszych pacjentów przez proces leczenia.

PROfilaktyka trzeciorzędowa – przywrócenie choremu pełnego zdrowia lub całkowitej sprawności czynnościowej (działania po klinicznym rozpoznaniu choroby).

Nasze propozycje aktywności fizycznej ukierunkowane na profilaktykę:

 • Treningi personalne
 • Zajęcia grupowe

Perła PROces wspomagania leczenia farmakologicznego w chorobach przewlekłych dzięki ścisłej współpracy lekarza z trenerem lub fizjoterapeutą. Od 15 lat przepisujemy aktywność fizyczną na receptę.

Na jakie choroby możesz dostać receptę na ruch w naszym Centrum i jak to wpływa na poprawę zdrowia?

Choroby układ krążenia

Wysiłek fizyczny zmniejsza występowanie czynników ryzyka miażdżycy w populacji osób zdrowych, przyczyniając się do zmniejszenia zapadalności na choroby serca. U kobiet i mężczyzn aktywnych fizycznie stwierdza się około 20–30% mniejsze ryzyko udaru mózgu zarówno niedokrwiennego, jak i krwotocznego, zmniejszenie ryzyka zawału serca o ok. 30% Zależność między wydolnością a ryzykiem udaru mózgu pozostaje istotna także po uwzględnieniu innych czynników ryzyka miażdżycy (albo choroba niedokrwienna serca, albo udar mózgu – łączy je przyczyna, czyli miażdżyca).

Próbującym to osiągnąć powinna przyświecać zasada, że stanie jest lepsze niż siedzenie, siedzenie lepsze niż leżenie, a chodzenie lepsze niż stanie.

Mechanizm działania aktywności fizycznej na układ krążenia:

 • Zmniejszenie spoczynkowej i wysiłkowej częstotliwości skurczów serca
 • Zwiększenie objętości serca i przerost mięśnia sercowego
 • Wydłużenie okresu rozkurczu serca
 • Wzrost maksymalnej objętości wyrzutowej (SV) i pojemności minutowej (CO) serca
 • Zwiększenie stabilności elektrycznej serca
 • Osiąganie niższych wartości ciśnienia tętniczego krwi przy tej samej wielkości mocy
 • Zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen w spoczynku i w czasie submaksymalnego wysiłku
 • Zwiększenie kapilaryzacji mięśnia sercowego i średnicy głównych tętnic wieńcowych
 • Zmniejszenie oporu naczyniowego i wzrost przepływu wieńcowego
 • Poprawa funkcji śródbłonka
 • Wzrost wydolności fizycznej i poprawa tolerancji wysiłkowej
 • Korzystne zmiany w układzie hemostazy: podwyższenie aktywności fibrynolitycznej osocza, zmniejszenie aktywności płytek krwi, stężenia czynnika VII i fibrynogenu
 • Korzystna modyfikacja profilu lipidowego: wzrost stężenia HDL-cholesterolu, obniżenie stężenia LDL-cholesterolu i triglicerydów

Wszystkie te działania przyczyniają się nie tylko do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, ale również do wyrównania już istniejących chorób.

Choroby układu szkieletowego-choroby stawów i osteroporoza

Aktywność fizyczna wpływająca na masę kostną ma znaczenie od wczesnego dzieciństwa, kiedy dzięki ćwiczeniom można osiągnąć wyższą szczytową masę kostną – są to głównie ćwiczenia o średnim i dużym natężeniu. Dość dużo badań sugeruje, że jedną z najlepszych form ćwiczeń jest skakanie oraz ćwiczenia oporowe. Trening o dużej intensywności wpływa również na zmiany w składzie ciała na korzyść beztłuszczowej masy ciała, co sprzyja zwiększaniu gęstości kości, a co za tym idzie osiągnięciu większej szczytowej masy kostnej.

Szczytowa masa kostna przypada na okres od 17 do 30 lat. Utrzymuje się do około 50 roku życia (menopauza dla kobiet). Po 50 roku życia dochodzi do gwałtownych utraty masy kostnej. Sposób postępowania różni się zatem w zależności od wieku. Od nastolatków do 30 roku życia ćwiczenia aerobowe i trening siłowy poprawiają masę kostną. Dojrzałe osoby dorosłe (w wieku od 30 do 50 lat) potrzebują więcej ćwiczeń aerobowych i siłowych. Pozwoli im to utrzymać i poprawić masę kostną. Po menopauzie kobiety mogą opóźnić i zminimalizować utratę kości poprzez ćwiczenia fizyczne, ale to może nie wystarczyć. W tym przypadku mogą one również potrzebować hormonalnej terapii zastępczej i odpowiedniego spożycia wapnia (1500 mg na dobę).

Aktywność fizyczna w chorobie zwyrodnieniowej stawów jest wskazana, ponieważ zmniejsza dolegliwości bólowe, wzmacnia mięśnie, co sprzyja poprawie kondycji fizycznej i zmniejszaniu ryzyka zniedołężnienia, poprawia zakres ruchu w stawach. Ćwiczenia o małym natężeniu i niewielkich obciążeniach już przynoszą korzyści, choć lepsze są programy ćwiczeniowe o średnim i dużym natężeniu. Trzeba przy tym pamiętać, aby zwiększać natężenie ćwiczeń bardzo powoli, co zabezpiecza pacjenta przed urazami i zwiększeniem natężenia bólu.

Atrofia mięśni często towarzyszy chorobie zwyrodnieniowej stawów. Trening oporowy zwiększa siłę mięśniową i zapobiega zanikowi mięśni. Wzmacnia również mięśnie otaczające staw. Zmniejsza to ryzyko urazów i uszkodzenia stawów

Cukrzyca

Zwiększony poziom aktywności fizycznej powiązany jest ze statystycznie niższym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2. Badania dowodzą, iż skuteczne jest 150 minut wysiłku o umiarkowanej intensywności w tygodniu. Istnieją także dowody wpływu dawki wysiłku: im większa aktywność, tym lepsze wyniki. Ustrukturyzowane ćwiczenia wydają się przynosić dodatkowe korzyści: zalety ćwiczeń aerobowych są dobrze znane, a podejmowanie programów ćwiczeń uwzględniających bardziej intensywne ćwiczenia aerobowe przekładają się na większe spadki HbA1c, większe wzrosty VO2 max oraz większy wzrost insulinowrażliwości. Biorąc pod uwagę wyniki istniejących badań, stwierdzić można, że trening oporowy może być skutecznym narzędziem wspierania kontroli glikemii, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, iż skutki tego typu ćwiczeń są porównywalne z wynikami ćwiczeń aerobowych. Połączenie treningów oporowych i aerobowych daje efekty synergiczne oraz dodatkowe efekty w zakresie kontroli glikemii. Dostępne badania sugerują, iż łączone ćwiczenia sprzyjają zmianom w HbA1c w sposób bardziej istotny niż w przypadku tylko treningu aerobowego lub tylko oporowego.

Otyłość

Otyłość jest chorobą powstającą z połączenia czynników środowiskowych i genetycznych. Jedna z jej odmian – otyłość prosta – powstaje w następstwie zaburzenia bilansu energetycznego. Powoduje go długotrwałe dostarczanie organizmowi nadmiaru energii w stosunku do energii wydatkowanej. Jej dostarczanie następuje pod postacią pokarmu, wydatkowanie zachodzi m.in. przez aktywność fizyczną. Zwiększając wydatkowanie energii poprzez zwiększenie aktywności fizycznej, możemy zapobiegać powstawaniu otyłości, a także ją leczyć. Leczenie tym sposobem wymaga jednak specyficznego i zindywidualizowanego podejścia.

Telewizja, telefon, komputer, internet, windy, samochody – to tylko niektóre czynniki skłaniające człowieka do mniej ruchliwego trybu życia. Codzienne nawyki można jednak świadomie zmienić na rzecz większego wydatkowania energii. Postępowanie takie stanowić może najprostszy krok w leczeniu otyłości. Zamiast korzystać z windy, można wejść po schodach. Mycie samochodu w automatycznej myjni można zastąpić myciem ręcznym. Mniejsze odległości można pokonać pieszo, wsiąść na rower zamiast korzystać z samochodu. Z autobusu można wysiąść przystanek wcześniej - i pokonać pieszo ostatni odcinek powrotnej drogi do domu. Sposobów na zwiększanie dziennej aktywności fizycznej jest więcej.

U osób otyłych często dochodzi do wtórnego ograniczenia aktywności fizycznej wywołanego trudnością w poruszaniu się. Kolejne przyrosty masy ciała powodują znaczne obciążenia powierzchni stawowych kończyn dolnych i kręgosłupa. W takich sytuacjach właściwym wyborem dodatkowej aktywności fizycznej będzie forma ruchu pozwalająca na odciążenie stawów.

Nowotwory

W 2018 r. zdiagnozowano ponad 18 mln przypadków raka na całym świecie i ponad 9,5 miliona zgonów.

Oczekuje się, że liczba osób, które przeżyły raka w USA przekroczy 20 milionów do 2026 roku.

Większość nowotworów powstaje w wyniku złożonej etiologii obejmującej czynniki genetyczne, środowiskowe i czynników genetycznych, środowiskowych i związanych ze stylem życia oraz ich interakcji, w związku z czym istnieje duża potrzeba i możliwość w zakresie profilaktyki nowotworów poprzez zmianę stylu życia. Znaczenie stylu życia w zapobieganiu nowotworom jest coraz większe, zatem warto skupić się na zmianie nawyków. 

Dokonując przeglądu 45 raportów obejmujących setki badań epidemiologicznych z udziałem kilku milionów uczestników znaleziono silne dowody na związek między najwyższym a najniższym poziomem aktywności fizycznej, a zmniejszonym ryzykiem raka pęcherza moczowego, piersi, okrężnicy, endometrium, przełyku, nerki i żołądka, gruczolakoraka, raka nerki i żołądka. Względna redukcja ryzyka wahała się od około 10% do 20%. Na podstawie 18 przeglądów systematycznych i metaanaliz, w raporcie stwierdzono również umiarkowane lub ograniczone związki między większą ilością aktywności fizycznej a zmniejszeniem śmiertelności z wszystkich przyczyn i śmiertelności swoistej dla nowotworów u osób z rozpoznaniem raka piersi, jelita grubego lub gruczołu krokowego, przy czym względne zmniejszenie ryzyka wynosiło od 40% do 50%.

Co dzieje się z organizmem, który ćwiczy regularnie?

Wysiłek fizyczny jest równie, a w niektórych przypadkach nawet bardziej, skuteczny niż farmakoterapia w obniżaniu śmiertelności, profilaktyce choroby wieńcowej, rehabilitacji poudarowej, leczeniu niewydolności serca oraz profilaktyce cukrzycy.

Po 3 miesiącach regularnych ćwiczeń zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej, co wiąże się z tym, że tłuszcz jest skuteczniej spalany. Kondycja fizyczna poprawiła się, gdyż wzrosła maksymalna wydolność tlenowa. Serce staje się większe i może pompować więcej krwi, która efektywniej dociera do każdej komórki naszego ciała. Poza tym zwiększyła się ilość krwi krążącej w naczyniach. Puls w stanie spoczynku i ciśnienie krwi są niższe. Ciało lepiej sobie radzi ze skokami poziomu glukozy, ponieważ mięsnie lepiej ją wykorzystują. Układ kostny jest silniejszy, podobnie jak tkanka łączna i chrzęstna. Poziomy hormonów stresu – adrenalina, kortyzol, noradrenalina nie rosną już tak bardzo w trakcie treningu i są również niższe podczas całej doby. W mięśniach, sercu i mózgu utworzyły się nowe małe komórki krwi, dzięki którym te organy lepiej pracują. Komórki mięśniowe otrzymały nowe elektrownie – mitochondria. Wzmocniła się ochrona immunologiczna. Spadło ryzyko zachorowania na wiele chorób – cukrzycę, chorobę wieńcową i różne nowotwory. Mózg pracuje sprawniej i powstaje więcej nowych komórek nerwowych. Poza tym dzięki lepszej jakości snu, większej koncentracji i lepszemu samopoczuciu możesz dużo lepiej radzić sobie z przewlekłym stresem.

Zatem gdyby aktywność fizyczną sprzedawano w tabletkach, bez wątpienia byłaby najlepszym i najczęściej przepisywanym lekarstwem na świecie. Przytoczyć można przytłaczające dowody, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko zaistnienia chorób przewlekłych, a także rozwoju już istniejących dolegliwości.

Nawet niewielki wzrost aktywności fizycznej na poziomie społeczeństwa ma olbrzymi wpływ na zdrowie publiczne. Nie ma wątpliwości, iż pożytki płynące z uprawiania wysiłku fizycznego – od lepszego samopoczucia po wzmożone zasoby energii i witalności w wykonywaniu codziennych czynności – dalece przewyższają jakiekolwiek związane z tym ryzyka.

Fundamentalnym wyzwaniem w XXI wieku jest zmotywowanie ludzi, aby odeszli od kanapy, telewizora i komputera na korzyść bardziej aktywnego stylu życia. W istotnym stopniu przyczynić się do tego mógłby system opieki zdrowotnej oraz personel medyczny, poprzez promowanie różnych form aktywności fizycznej.

Nasze propozycje:

Nasi Specjaliści:

...

mgr Małgorzata Perl

...

mgr Rafał Perl

...

Michał Perl

...

mgr Joanna Zabłocka-Leonowicz

...

mgr Daniel Kreps

...

Maciej Wieczorek

Oferta

Jednorazowe wejście Siłownia/Zajęcia grupowe/Sauna - 40 zł
Siłownia/Zajęcia grupowe - 4 wejścia - 120 zł
Siłownia/Zajęcia grupowe - 8 wejść - 180 zł
Siłownia/Zajęcia grupowe - 12 wejść - 240 zł
Siłownia i Zajęcia grupowe - OPEN - 290 zł
Zajęcia grupowe SENIOR - 4 wejścia - 60 zł
Zajęcia grupowe SENIOR - 8 wejść - 120 zł
Siłownia OPEN - 190 zł
Trening personalny - 150 zł
Trening personalny EIM (choroby przewlekłe, kobiety w ciąży) - 150 zł
Trening personalny EIM - konsultacja i pierwszy trening - 170 zł
Trening Personalny DUO - 200 zł
Trening Personalny - MAŁA GRUPA - do 5 osób - 250 zł
Trening Personalny - 4x - 550 zł
Trening personalny - 8x - 1000 zł
Trening personalny - 12x - 1400zł
Plan treningowy - miesięczny - 100 zł

Honorujemy karty:

Zrzut ekranu 2021-09-22 o 19.50.38
Mcov sport pion negatyw
karta_fitprofit_NEW
Zrzut ekranu 2021-09-22 o 19.53.49
Top