Loading...

PSYCHOLOGIA PERŁA PRO:

Zdrowie psychiczne to bardzo pojemne pojęcie. W jego przestrzeni zawierają się różne ludzkie cechy, procesy, umiejętności i kompetencje. Osoba zdrowa psychicznie ma poczucie autonomii tak wobec świata jak i wobec osób, z którymi zawiera bliskie relacje, czuje się wartościowa i niezależna wówczas, gdy podejmuje istotne życiowo decyzje, jest też świadoma swoich uczuć, myśli, celów i postaw. Zdrowie psychiczne daje możliwość rozwoju naszego osobistego potencjału intelektualnego. 

Zgodnie z współczesnym rozumieniem tego pojęcia, zdrowie psychiczne to dynamiczny stan równowagi skomplikowanej sieci procesów życiowych. Zdrowie psychiczne to dynamiczny proces, czasami mamy go mniej, czasami więcej. Jeśli jest go więcej żyjemy pełniej i w większym dobrostanie, nasze życie jest dobre, wartościowe, a my sami czujemy się bezpiecznie i umiemy reagować i radzić sobie z wymaganiami życia. Jeśli jest go mniej, żyjemy w ciągłym napięciu i sprzeczności, które są powodem cierpienia i mamy trudności w adaptacji do wymagań i w radzeniu sobie z obciążeniami, jakie stawia życie.

Zdrowie psychiczne jest zatem kluczowym i zasadniczym zasobem jaki posiada każdy człowiek. To dzięki temu możliwe jest sprawne funkcjonowanie w życiu codziennym, rozpoznawanie wydarzeń, które mogą stanowić problem i skuteczne konstruowanie optymalnych rozwiązań do poradzenia sobie z nimi. To dzięki zdrowej psychice możliwe jest optymalizowanie rozwoju i wzrostu.

Obecnie, większość ludzi dopiero zauważa potęgę tego zasobu i zaczyna dbać o zdrowie psychiczne. Jeśli zdrowie psychiczne szwankuje to znaczy, że warto zrobić krok w kierunku poprawy swojego zdrowia psychicznego – czyli krok w kierunku bardziej szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Nasi Specjaliści:

...

dr Tomasz Prusiński

Psycholog

Oferta:

Konsultacja Psychologiczna - 180 zł

Konsultacje psychologiczne - pozwalające zidentyfikować trudności zgłaszane przez osobę i określić optymalne formy pomocy osobie poszukującej wsparcia i skutecznych rozwiązań, konsultacja może być zatem wstępem do podjęcia psychoterapii.

Psychoterapia Indywidualna - 170 zł

Psychoterapia indywidualna - rozpoczyna się od jednego lub kilku spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych, w czasie których osoba podejmuje decyzję dotyczącą pracy nad sobą wg ustalonych zasad zaś psychoterapeuta stwierdza, czy może się podjąć pracy nad celem ustalonym przez osobę zainteresowaną psychoterapią własną, początek terapii następuje z chwilą ustalenia i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania celów terapii.

Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób, które:

 • chciałyby lepiej zrozumieć siebie i poznać swój świat wewnętrzny, nie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • mają problemy emocjonalne, nie radzą sobie ze skutkami nadmiernego stresu,
 • doświadczają nadmiernego wstydu, poczucia winy, samotności, wewnętrznej pustki,
 • chciałyby lepiej radzić sobie z wyrażaniem złości,
 • zmagają się z traumatycznymi przeżyciami,
 • potrzebują pomocy w poradzeniu sobie z przeżywanymi stratami, takimi jak: rozstanie, rozwód, śmierć bliskiej osoby,
 • doświadczają różnych trudności w relacji z bliską osobą albo takiej relacji nie potrafią stworzyć,
 • poszukują wsparcia w sferze własnej seksualności i poczucia  tożsamości seksualnej,
 • chciałyby odnaleźć sens życia i wiedzieć dokąd zmierzają w obliczu różnorodnych decyzji i wyzwań.
Psychoterapia par i małżeństw - 250 zł

Psychoterapia par i małżeństw – przeznaczona dla osób, które:

 • potrzebują wsparcia w budowaniu lub polepszeniu relacji partnerskich czy małżeńskich,
 • myślą o rozstaniu z małżonkiem lub partnerem,
 • w związku odczuwają duże napięcie, czują wzajemną niechęć lub wrogość.
Systemowa terapia rodzin -300 zł

Systemowa terapia rodzin - rozmowa terapeuty ze wszystkimi członkami rodziny o tym, jak wyjść z kryzysu, w którym się znaleźli.

Grupa dla mężczyzn

Grupa dla mężczyzn - odnajdywanie własnej siły i zasobów osobistych - zajęcia grupowe.

Top