Loading...

MEDYCYNA PERŁA PRO:

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność. Dlatego tak ważne stają się wszelkie działania o charakterze profilaktycznym.

W ostatnich latach definicja zdrowia wg WHO została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego”, a także o wymiar duchowy. Wyróżnia się, zatem:

Zdrowie fizyczne

prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów

Zdrowie psychiczne

dobra kondycja zdrowotna, poczucie komfortu psychicznego oraz utrzymywanie prawidłowych relacji społecznych

Zdrowie emocjonalne

zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją

Zdrowie umysłowe

zdolność do logicznego, jasnego myślenia

Zdrowie społeczne

zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi

Zdrowie duchowe

u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi

Wyróżniamy 4 grupy czynników mających wpływ na stan zdrowia ludności, pośród których największe znaczenie dla kształtowania zdrowia mają:

0%

Styl życia ludzi (%)

0%

Środowisko życia (%)

0%

Czynniki biologiczno-dziedziczne (%)

0%

Organizacja opieki zdrowotnej (%)

Na zachowania i styl życia składają się codzienne decyzje dotyczące:

Sposobu odżywiania
Aktywności fizycznej
Dbałości o kondycję psychiczną
Stosowania używek i substancji psychoaktywnych
Unikania czynników ryzyka

Dlaczego medycyna stylu życia?

Choroby zależne od stylu życia, takie jak choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, nowotwory czy otyłość stanowią dziś główną przyczynę zgonów w Polsce i na całym świecie. Adresując przyczyny leżące u podłoża chorób – wspólne czynniki ryzyka, interwencje z zakresu medycyny stylu życia wspierają nie tylko Twoje zdrowie fizyczne, ale i dobrostan psychiczny.

Warto wiedzieć także, że czynniki związane ze stylem życia mają wpływ także na przebieg chorób zakaźnych (w tym COVID-19), chorób układu ruchu (np. choroba zwyrodnieniowa stawów) czy zaburzeń psychicznych (np. depresja). Medycyna stylu życia umożliwia holistyczne podejście do pacjenta – dbanie o całokształt zdrowia i dobrostanu oraz poprawę jakości życia.

Nasi Specjaliści czekają na Ciebie.

Nasi Specjaliści:

...

Lek. Alicja Baska

Lekarz MSŻ

Oferta:

Konsultacja Medycyny Stylu Życia - 250 zł

Czym jest medycyna stylu życia?

To dziedzina medycyny, która w oparciu o dowody naukowe wykorzystuje kompleksowe zmiany codziennych zachowań w celu zapobiegania chorobom, odwracania ich skutków oraz wspierania procesu leczenia.

Dlaczego medycyna stylu życia?

Choroby zależne od stylu życia, takie jak choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, nowotwory czy otyłość stanowią dziś główną przyczynę zgonów w Polsce i na całym świecie. Adresując przyczyny leżące u podłoża chorób - wspólne czynniki ryzyka, interwencje z zakresu medycyny stylu życia wspierają nie tylko Twoje zdrowie fizyczne, ale i dobrostan psychiczny.

Warto wiedzieć także, że czynniki związane ze stylem życia mają wpływ także na przebieg chorób zakaźnych (w tym COVID-19), chorób układu ruchu (np. choroba zwyrodnieniowa stawów) czy zaburzeń psychicznych (np. depresja).

Medycyna stylu życia umożliwia holistyczne podejście do pacjenta - dbanie o całokształt zdrowia i dobrostanu oraz poprawę jakości życia.

Jak wygląda pierwsza wizyta u lekarza medycyny stylu życia?

Podczas wizyty wraz z lekarzem przeanalizujesz Twoje codzienne nawyki i zachowania w obszarze:

 • sposobu odżywiania,
 • korzystania z używek (tytoń/alkohol/inne),
 • aktywności fizycznej,
 • snu,
 • regulacji stresu,
 • wsparcia społecznego i relacji.

W oparciu o wyniki badań oraz wcześniej wypełniony KWESTIONARIUSZ STYLU ŻYCIA wspólnie dobierzemy odpowiedni plan działań w celu trwałej poprawy Twojego zdrowia i samopoczucia.

Lekarz medycyny stylu życia wesprze Cię w planowaniu procesu zmiany, wyznaczaniu priorytetów w oparciu o Twój stan zdrowia i czynniki ryzyka, a także udzieli praktycznych informacji w wymienionych obszarach.

Pierwsza wizyta trwa około 60 minut.

Ile wizyt powinnam/powinienem zaplanować?

Badania pokazują, że utrwalenie zdrowego nawyku (np. wprowadzenie zmian w sposobie odżywiania, wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej) uzyskuje się średnio po ok. 6 miesiącach. Warto w tym czasie zaplanować wizyty kontrolne, na których będziesz  miała/miał możliwość omówienia z lekarzem dotychczasowych postępów oraz zaplanowania dalszych kroków. Liczba wizyt będzie ustalana wspólnie z pacjentem w odpowiedzi na indywidualne potrzeby. Kolejne wizyty potrwają około 30 minut.

Czy taka wizyta jest dla mnie?

Tak, jeśli:

 • jesteś gotowa/gotowy na zmiany,
 • chcesz być w procesie zmiany ,wspierana/wspierany przez profesjonalistów. 

Nie,  jeśli:

 • oczekujesz wyłącznie recepty farmakologicznej,
 • szukasz idealnego suplementu na wszystko,
 • nie masz ochoty nic zmieniać w swoim życiu,
 • chorujesz przewlekle, ale nie leczysz się.

Jako specjalistki medycyny stylu życia wiemy, że zmiana stylu życia bywa trudna i kompleksowa. Wiemy też, jak sprawiać, by stawała się łatwiejsza i trwała, a nowy - zdrowy styl życia przyjemny.

Zrób krok w kierunku lepszego zdrowia i umów się na wizytę z lekarzem medycyny stylu życia.

Top